header_vervolg_02.jpg

Voortgezet speciaal onderwijs

Om het beste onderwijs voor alle leerlingen te garanderen, is dit vormgegeven in zeven leerroutes. Deze leerroutes zijn opgebouwd naar niveau (leerlijnen) en gericht op een eindperspectief met drie uitstroomprofielen: dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs. 

 

Leerroute 1, 2 en 3

De leerroutes 1, 2 en 3 zijn gericht op leerlingen met een ernstig meervoudige verstandelijke beperking (zeer moeilijk lerend) overwegend in samenhang met een medische aandoening (onder meer epilepsie, stofwisselingsziekte en diabetes). Het onderwijs is met name gericht op het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk. Klik hier​ voor meer informatie.

 

Leerroute 4 en 5

De leerroutes 4 en 5 richten zich op leerlingen met epilepsie en/of een neurologische stoornis, langdurig zieke leerlingen en moeilijk lerende leerlingen die zich voorbereiden op integratie en actieve participatie in de samenleving. Leerlingen binnen leerroute 4 krijgen stof aangeboden uit de leerlijnen voor het vso zml. De aangereikte stof is gericht op de toekomst binnen een arbeidsmatige setting: arbeidsmatige dagbesteding of begeleide arbeid. Voor leerroute 5 staan de volgende leerlijnen centraal: mens en maatschappij; culturele oriëntatie en creatieve expressie; beweging en sport, voorbereiding op arbeid. Klik hier voor meer informatie.

 

Leerroute 6

De aangereikte leerstof binnen de leerroute 6 sluit aan bij het reguliere vmbo-diploma. Het uitstroomperspectief is gericht op vervolgonderwijs. We bieden de leerstof aan op 3 niveaus: vmbo-bb (basisberoeps), vmbo-kb (kaderberoeps) en vmbo-tl (theoretische leerweg). Klik hier voor meer informatie.

 

Leerroute 7

Het onderwijsprogramma van de leerroute 7 sluit aan bij de ervaringswereld, de affiniteit en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen op havo- en vwo-niveau. Dezelfde lesmethoden worden gebruikt als in het regulier voortgezet onderwijs. De volgende profielen worden momenteel in de bovenbouw aangeboden: Natuur en Techniek (NT), Natuur en Gezondheid (NG) en Economie en Maatschappij (EM). Wegens gebrek aan belangstelling en derhalve om organisatorische redenen wordt Cultuur en Maatschappij (CM) momenteel niet aangeboden. Klik hier voor meer informatie.

 

Hieronder staan de leerroutes beschreven.