header_vervolg_04.jpg

Het onderwijs

Expertisecentrum De Berkenschutse geeft antwoord op hulpvragen van leerlingen, rekening houdend met hun mogelijkheden en capaciteiten. Het beste onderwijs kunnen wij bieden door onze hooggespecialiseerde expertise. Het onderwijs is verdeeld in: SO (leerlingen van basisschoolleeftijd) en VSO (langdurig zieke kinderen, meervoudig gehandicapt, zeer moeilijk lerend - inclusief het AOT) en VSO havo/vwo (leerlingen met autisme spectrum stoornis en langdurig zieke kinderen) en de Dienst Ambulante begeleiding. 

 

De Berkenschutse schept een sfeervol en veilig klimaat waarbinnen kinderen zich durven ontwikkelen. Planmatig orthopedagogisch en orthodidactisch handelen en het bewust hanteren van onderwijsmiddelen staan daarbij centraal. De school staat open voor leerlingen van vier tot twintig jaar oud. Ook kinderen die verblijven op Kempenhaeghe (expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie) bezoeken de school. Tevens kunnen leerlingen, dankzij de inzet van de Dienst Ambulante Begeleiding, in het reguliere onderwijs geholpen worden.