header_vervolg_02.jpg

Dienst ambulante onderwijskundige begeleiding

De Berkenschutse beschikt sinds 1985 over een Dienst Ambulante Begeleiding (DAB) die in Midden en Zuid Nederland werkzaam is. Er wordt nauw samengewerkt met onze collega-epilepsie-school De Waterlelie in Cruquius, binnen het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE​).
Leerlingen met epilepsie en (dreigende) onderwijsproblemen die elders onderwijs volgen in plaats van op de twee epilepsiescholen, worden via deze dienst geholpen. De ambulante onderwijskundige begeleiding voor leerlingen met epilepsie is landelijk dekkend. De begeleiding voor leerlingen met langdurige ziekten wordt alleen regionaal uitgevoerd. Ambulante onderwijskundige begeleiding is een vorm van collegiale consultatie waarbij gespecialiseerde leerkrachten hun diensten aanbieden aan collega’s uit onderwijs in PO, VO en MBO.

 

Tijdens deze consultaties ligt het accent op:
a) Voorlichting, signalering, consultatie en advies
b) Ondersteuning van onderwijskrachten en orthopedagogen/ psychologen
c) Begeleiding van leerlingen
d) Ontwikkeling en borging van expertise

 

Begeleiding vindt plaats op basis van een concrete hulpvraag. Na beantwoording van de hulpvraag wordt de begeleiding afgerond. In de uitvoering van de begeleiding zijn zowel de leerkrachten, eventueel een medisch specialist, als de ambulant onderwijskundig begeleider (ieder op geëigende wijze) betrokken. De centrale taak van een ambulant onderwijskundig begeleider is het tijdelijk ondersteunen van het regulier onderwijs met als doel het realiseren van zo adequaat mogelijk onderwijs voor de betreffende leerling binnen de gegeven omstandigheden en de daaraan gerelateerde mogelijkheden.

 

LWOE