header_vervolg_02.jpg

Arbeids- Onderzoek- en Trainingscentrum​​​ (AOT)

Het Arbeids- Onderzoek- en Trainingscentrum (AOT) maakt sinds jaar en dag deel uit van De Berkenschutse. Onze leerlingen hebben immers meer behoefte aan aansluitende trajecten die een geleidelijke overgang van school naar werk, dagbesteding of vervolgonderwijs mogelijk maken. Om een werksituatie te creëren die zoveel mogelijk overeenkomt met de werkelijkheid is Berkenschutse AOT gevestigd op bedrijventerrein De Poortmannen te Heeze. Voor onze leerlingen met epilepsie, lzk (langdurig ziek) en/of ASS (autisme) is het vaak moeilijk om stageplaatsen en een passende werkplek te vinden. Het gericht trainen van vaardigheden in allerlei interne en externe trainingssituaties vergroot hun kans op een passende plek in de maatschappij. De meeste leerlingen volgen zowel een aantal dagen onderwijs op De Berkenschutse als één of meerdere dagen arbeidsoriëntatie of training binnen het AOT. 

 

Tevens bieden we binnen De Berkenschutse een interne stagecarrousel die uit de volgende werkplaatsen bestaat: administratief, repro, magazijn, techniek (fietsen) werkplaats, productie, assemblage, hout, ICT-IT, grafimedia, keuken/catering, facilitaire dienstverlening en groen stages bij bedrijven of instellingen. Als de leerlingen er aan toe zijn, gaan ze geleidelijk stages in een bedrijf of instelling buiten De Berkenschutse lopen. In deze fase vragen we leerlingen en ouders om actief mee te zoeken naar een passende stage. Leerlingen kunnen soms meerdere stages na elkaar volgen om zo meer arbeidservaring op te doen. In deze laatste periode op De Berkenschutse kunnen leerlingen eventueel ook branchegerichte cursussen volgen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In een vroeg stadium van het traject wordt contact opgenomen met externe instanties zoals bijvoorbeeld UWV, MEE, Gemeente, Re-integratie- en/of Jobcoachbedrijf om samen de beste route te bepalen die kan leiden tot een passende werkomgeving. Gedurende het traject worden vervolgstappen gezet in samenspraak met de leerlingen, ouders, school en andere betrokkenen.