header_vervolg_01.jpg

Ziek/betermelding en verlofaanvraag

Ziekmelding leerling 

Als een leerling door ziekte of om een andere reden, zoals dokter- of tandartsbezoek, moet verzuimen, is het belangrijk dat school dat snel weet. Ouder(s)/verzorger(s) dienen dit telefonisch door te geven (uiterlijk) op de eerste dag van het verzuim tussen 08.00u en 08.45u.

 

U kunt hiervoor bellen naar: 

040- 2279300 voor de afdeling so, vso dagbesteding leerroute cd en vso arbeid leerroute oab.

040- 2279666 voor de afdeling vso vervolgonderwijs (vmbo,havo,vwo)

 

Mocht u een voicemail krijgen spreek dan a.u.b. duidelijk uw naam en de naam van de betreffende leerling in.

 

Betermelding leerling

Wanneer een leerling beter is dienen ouder(s)/verzorger(s) dit ook telefonisch door te geven op dezelfde dag tussen 08.00u en 08.45u op één van bovenstaande telefoonnummers.

 

Extra verlofaanvraag

Het kan voorkomen dat ouder(s)/verzorger(s) naast de vrije dagen die op het vakantierooster staan vermeld extra verlof wensen voor een leerling. Wanneer dit het geval is, kunt u, minimaal een week van te voren, een schriftelijk verzoek voor “extra verlof” indienen bij de directeur onderwijs. Dit kan ook door een mail te sturen naar informatie@berkenschutse.nl.

 

Op de website https://www.oudersonderwijs.nl/ vindt u meer informatie over en in welke gevallen u extra verlof kunt krijgen voor uw kind.