header_vervolg_01.jpg

Ziek/betermelding en verlofaanvraag

Ziekmelding leerling 

Als een leerling door ziekte of om een andere reden, zoals dokter- of tandartsbezoek, moet verzuimen, is het belangrijk dat school dat snel weet. Ouder(s)/verzorger(s) dienen dit bij voorkeur via de schoolapp of anders telefonisch door te geven (uiterlijk) op de eerste dag van het verzuim tussen 08.00u en 08.45u.

 

U kunt hiervoor ook bellen naar: 

040-2279 300 voor de afdeling so, vso dagbesteding en vso arbeid;

040- 2279 666 voor de afdeling vso vervolgonderwijs (vmbo, havo, vwo).

 

Mocht u een voicemail krijgen spreek dan a.u.b. duidelijk uw naam en de naam van de betreffende leerling in.

 

Betermelding leerling

Wanneer een leerling beter is dienen ouder(s)/verzorger(s) dit bij voorkeur via de schoolapp of anders telefonisch door te geven op dezelfde dag tussen 08.00u en 08.45u op één van bovenstaande telefoonnummers.

 

Extra verlofaanvraag

Het kan voorkomen dat ouder(s)/verzorger(s) naast de vrije dagen die op het vakantierooster staan vermeld extra verlof wensen voor een leerling. Wanneer dit het geval is, kunt u, minimaal een week van te voren, een schriftelijk verzoek voor “extra verlof” indienen. Dit kan via de schoolapp met het formulier 'verlofaanvraag leerling' of door een mail te sturen naar informatie@berkenschutse.nl.

 

Op de website https://www.oudersonderwijs.nl/ vindt u meer informatie over en in welke gevallen u extra verlof kunt krijgen voor uw kind.