header_vervolg_04.jpg

Leerlingen met epilepsie

Epilepsie is een chronische aandoening die zich (onbehandeld) kan uiten door epileptische aanvallen. De epileptische aanvallen ontstaan door een plotselinge verstoring van de elektrische activiteit in de hersenen. Dit kan in een relatief klein gebiedje in de hersenschors zijn (partiële aanvallen), maar kan ook de gehele hersenen betreffen (gegeneraliseerde aanvallen). Worden er geen oorzaken gevonden dan spreken we van een cryptogene of idiopathische epilepsie. Wanneer de epileptische aanvallen worden veroorzaakt door hersenbeschadigingen, dan spreken we van symptomatische epilepsie.

 

Aantallen

Epilepsie komt voor bij 1 op de 150 mensen. In Nederland hebben dus ongeveer 120.000 mensen epilepsie. Epilepsie komt veel voor tijdens de kinderleeftijd, waardoor de kans dus groot is dat zich op een willekeurige school enkele kinderen met epilepsie bevinden. 

 

Oorzaken

In veel gevallen is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van epilepsie. Wel worden steeds meer oorzaken bekend. Mogelijke oorzaken zijn:

 

  • erfelijke aandoeningen
  • ongeval met hersenbeschadiging
  • hersenbeschadiging door zuurstofgebrek
  • hersenbloeding of doorbloedingsstoornis
  • infectie van de hersenen
  • hersentumor

 

Medisch beeld en aanvalsbeelden

Epileptische aanvallen kunnen zich op heel veel verschillende manieren uiten, zoals schokken, staren, automatismen, enz. Welke soort aanval optreedt, wordt grotendeels bepaald door het deel van de hersenen waar de verstoring zich voordoet.

Kinderen met epilepsie kunnen door hun epilepsie, door de medicatie of door een eventueel onderliggende aandoening ook leer-, werkhoudings- en gedragsproblemen krijgen. Epileptische aanvalsbeelden kunnen zich wijzigen tijdens de ontwikkelingsloop van een kind.

 

Links

LWOE: www.lwoe.nl

EpilepsieNL: www.epilepsie.nl

Stichting Kempenhaeghe: www.kempenhaeghe.nl

SEIN: www.sein.nl