header_vervolg_04.jpg

Laatste ontwikkelingen inzake coronavirus

coronavirus 533x319


Attentie: onderstaande informatie over corona is continu onderhevig aan verandering op basis van actualiteit en richtlijnen van RIVM.

 

Februari 2021

De Berkenschutse volgt het landelijke onderwijsbeleid in het kader van de coronacrisis.

Leerlingen krijgen onderwijs op afstand, m.u.v. leerlingen in de basisschoolleeftijd en examenleerlingen. Ook een aantal praktijklessen wordt op school gegeven.

 

 

Speciaal corona-infopunt Kempenhaeghe en De Berkenschutse
Heeft u specifieke vragen over het coronavirus in verband met uw diagnostiek of behandeling in Kempenhaeghe of in verband met de schoolgang van uw kind op De Berkenschutse? Dan kunt u zich richten tot ons corona-infopunt. Dat kan dagelijks via mail corona-info@kempenhaeghe.nl


Bovendien kunt u op dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur ook telefonisch uw vragen stellen via telefoonnummer 06-835 222 80

 

Zie ook de informatie op de website van Kempenhaeghe:

https://www.kempenhaeghe.nl/nieuws/corona/

  

Landelijke informatie RIVM
Heeft u vragen over COVID-19? Kijk dan op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer: 0800-1351.