header_vervolg_04.jpg

Contact aanmelden

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is voor ouder(s)/verzorger(s), scholen, verwijzers of andere betrokkenen. Het doel van het telefonisch spreekuur is tweeledig:

  1. oriëntatie en informatie
  2. aanmelding

 

Dag en tijdstip telefonisch spreekuur

Maandag   

15.00 – 16.00 uur

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

11.00 – 12.00 uur


Bereikbaar via: 040 – 22 79 328

 

Informatiemiddagen

Wilt u zich oriënteren op De Berkenschutse? Wilt u meer informatie over een specifieke afdeling? Of wilt u de sfeer op een bepaalde afdeling proeven?

 

Meer info over de informatiemiddagen? Klik hier voor meer informatie.