header_vervolg_01.jpg

Extra voorzieningen

Hieronder vallen voorzieningen die niet vergoed worden vanuit het ministerie. Voorbeelden hiervan zijn kosten ten behoeve van overblijven zoals aanschaf en onderhoud van materiaal voor het schoolplein/sportveld, (picknick)banken buiten, inrichting speelveld en aula voorziening. Ook kosten voor het kopiëren van kleurplaten en puzzels, de aanschaf van luisterboeken en gezelschapsspelletjes en kosten om het overblijven te faciliteren (zoals waterkokers, tosti-ijzers), de aankleding van ruimten, audiovisuele en overige recreatieve voorzieningen vallen onder extra voorzieningen. Daarnaast ook de kosten voor het beschikbaar stellen van lockers.

 

Kosten voor culturele activiteiten, extra kosten ten behoeve van projecten en modules, gastdocenten, sportoriëntatie, schrijver in de klas, workshops, maatschappelijke stages, bijdragen aan de ouderraden worden eveneens uit de ouderbijdrage betaald.

 

Voorheen werd hieronder ook een bedrag in rekening gebracht ten behoeve van werkboeken voor leerlingen in de VSO d, e en f. Vanaf schooljaar 2018/2019 neemt de school dit volledig voor eigen rekening.

 

Leerlingen zullen leermiddelen nodig hebben die meer persoonsgebonden zijn. Een aantal daarvan dient u zelf voor uw kind aan te schaffen. Indien dit van toepassing is, ontvangt u hiervoor een afzonderlijke materialenlijst bij aanvang van het schooljaar.