header_vervolg_04.jpg

Leraar leerroute e (vmbo)

Voor de afdeling VSO oabcde zoeken wij, wegens uitbreiding van het aantal klassen, per direct een leraar. Deze vacature wordt ingevuld in de onderbouw van leerroute e (vmbo).


Werktijdfactor: 0,9 fte 

OMSCHRIJVING WERKOMGEVING

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We hebben de ambitie gesteld om excellent onderwijs te geven en te voorzien in speciale ondersteuningsbehoefte die het regulier onderwijs ontstijgt. Dit doen wij door samen te werken en door gebruik te maken van een onderzoekende houding om nieuwe expertise te ontwikkelen.

Deze vacature betreft de afdeling VSO oabcde. De afdeling richt zich op drie uitstroomprofielen, met daarbinnen verschillende leerroutes: dagbesteding (leerroutes o, a en b), arbeidsmarkt (leerroutes c en d)  en vervolgonderwijs (vmbo – leerroute e). Iedere leerroute heeft leerlijnen, met binnen iedere leerlijn eigen kerndoelen en subdoelen, gebaseerd op de schoolstandaard.

De aangereikte leerstof binnen de leerroute e sluit aan bij het reguliere vmbo-diploma. Het uitstroomperspectief is gericht op vervolgonderwijs. We bieden de leerstof aan op 3 niveaus: vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg), vmbo-kb (kaderberoepsgerichte leerweg) en vmbo-tl (theoretische leerweg).


WIE ZOEKEN WIJ?
Voor deze functie zoeken wij een leraar die:

 • Affiniteit met en liefst ook ervaring heeft met onze doelgroep.
 • Ervaring heeft m.b.t. het lesgeven in de onderbouw van het vmbo, het liefst in de vakken Nederlands, Engels, mens & maatschappij en biologie/verzorging.
 • In staat is een veilig en uitnodigend pedagogisch klimaat te bieden aan leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften.
 • Op een inspirerende wijze onderwijs kan verzorgen en kan differentiëren naar inhoud, niveau en tempo in een groepssetting van ongeveer 10 tot 15 leerlingen.
 • Het leerproces kan aansturen op een duidelijke, gestructureerde en consequente wijze.
 • Een mentortaak kan uitvoeren en in die hoedanigheid (samen met een collega) verantwoordelijk is voor een groep.
 • Goed ontwikkelde ICT vaardigheden heeft.
 • Goed kan werken in een teamverband, het is een groot onderdeel van de werkzaamheden.
 • Innovatief is en het curriculum verder kan ontwikkelen.
 • Communicatief vaardig is en die sterk kan reflecteren op eigen handelen & denken.


VEREISTEN

In het bezit zijn van een juiste onderwijsbevoegdheid.


WAT BIEDEN WIJ?

 • Honorering schaal L11 volgens cao PO.
 • Een tijdelijke aanstelling.
 • Een gevarieerde werkomgeving.
 • Een uitdagende werkomgeving in een naar buiten gerichte organisatie.
 • Kansen en mogelijkheden om nieuwe expertise op te doen en te delen.


Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO PO


OVERIGE INFORMATIE

Voor inlichtingen over deze functie kunt u terecht bij dhr. Xander van Ballegooijen, teamleider leerroute e (vmbo) tel: 040-2279300


SOLLICITEREN

Je motivatiebrief en curriculum vitae stuur je uiterlijk 28 februari 2019 12 uur naar emailadres PSA@berkenschutse.nl, t.a.v. mw. C. Habraken. De gesprekken staan gepland voor week 11 en/of 12