header_vervolg_01.jpg

Laatste ontwikkelingen inzake coronavirus

coronavirus 533x319


Attentie: onderstaande informatie over corona is continu onderhevig aan verandering op basis van actualiteit en richtlijnen van RIVM.

Speciaal corona-infopunt Kempenhaeghe en De Berkenschutse
Heeft u specifieke vragen over het coronavirus in verband met uw diagnostiek of behandeling in Kempenhaeghe of in verband met de schoolgang van uw kind op De Berkenschutse? Dan kunt u zich richten tot ons corona-infopunt. Dat kan dagelijks via mail corona-info@kempenhaeghe.nl.


Bovendien kunt u op een aantal momenten ook telefonisch uw vragen stellen via telefoonnummer 06-835 222 80:

Week 14
Dinsdag 31 maart 10.00 – 11.30 uur
Woensdag 1 april 10.00 – 11.30 uur
Donderdag 2 april 10.00 – 11.30 uur

 

Zie ook de informatie op de website van Kempenhaeghe:

https://www.kempenhaeghe.nl/nieuws/kempenhaeghe-en-de-berkenschutse-volgen-richtlijnen-rivm-inzake-c/

 

01-04-2020:

Gisterenavond is bekend geworden dat de maatregelen in het kader van corona verlengd worden tot en met 28 april. Van 18 april t/m 3 mei is er meivakantie.

Dat betekent dat we in elk geval tot 18 april het onderwijs op afstand verder vorm blijven geven.

 

15-03-2020:

Zondagmiddag 15-03-2020 is besloten om alle scholen met ingang van morgen (= maandag 16 maart 2020) te sluiten. Deze sluiting zal in elk geval duren tot en met 6 april 2020 a.s.

 

Onze medewerkers gaan nu bekijken hoe we onderwijskundig materiaal beschikbaar kunnen stellen op afstand voor zoveel mogelijk leerlingen. De mate waarin dit mogelijk is zal per afdeling verschillen. We streven ernaar uiterlijk donderdag dat materiaal beschikbaar te kunnen stellen.

 

We realiseren ons dat u mogelijk voor onoverkomelijke problemen komt te staan wat betreft de opvang van uw kind.

Mocht u vanwege uw werkzaamheden verplicht aanwezig moeten zijn op uw eigen werk omdat u werkzaam bent in één van de vitale beroepen (lijst zoals gepubliceerd door de overheid), dan kunt u een beroep doen op de opvang op onze school tijdens de reguliere schooltijden. We verzoeken u dit dan te melden aan de leerkracht/mentor van uw kind. U dient dan wel zelf vervoer te regelen met uw taxibedrijf!

 

Wij melden zelf het taxivervoer centraal af, en melden daarbij dat mogelijk een kleine groep leerlingen wel naar school naar komt (de leerlingen van de ouders uit de vitale beroepen).

Lijst met vitale beroepen is in te zien via bijgaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 

Landelijke informatie RIVM
Heeft u vragen over COVID-19? Kijk dan op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer: 0800-1351.