header_vervolg_02.jpg

Laatste ontwikkelingen inzake coronavirus

coronavirus 533x319


Attentie: onderstaande informatie over corona is continu onderhevig aan verandering op basis van actualiteit en richtlijnen van RIVM.

Update 8 mei 2020

Vanaf 11 mei a.s. opent De Berkenschutse de schooldeuren weer op alle schooldagen van de week voor de leerlingen van het SO. Binnen de afdeling Dagbesteding hebben we ook SO leerlingen. Dit betekent dat ook zij naar school gaan vanaf 11 mei a.s.

De ouder(s)/verzorger(s) van deze leerlingen hebben een brief ontvangen, waarin wij ze informeren over hoe we dat praktisch en op een veilige manier samen gaan doen.

 

Voor leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van De Berkenschutse is vooralsnog 2 juni als startdatum genoemd en blijft het afstandsonderwijs zoals afgesproken van kracht. 

 

 

Speciaal corona-infopunt Kempenhaeghe en De Berkenschutse
Heeft u specifieke vragen over het coronavirus in verband met uw diagnostiek of behandeling in Kempenhaeghe of in verband met de schoolgang van uw kind op De Berkenschutse? Dan kunt u zich richten tot ons corona-infopunt. Dat kan dagelijks via mail corona-info@kempenhaeghe.nl


Bovendien kunt u op dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur ook telefonisch uw vragen stellen via telefoonnummer 06-835 222 80

 

Zie ook de informatie op de website van Kempenhaeghe:

https://www.kempenhaeghe.nl/nieuws/kempenhaeghe-en-de-berkenschutse-volgen-richtlijnen-rivm-inzake-c/

  

Landelijke informatie RIVM
Heeft u vragen over COVID-19? Kijk dan op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

U kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer: 0800-1351.