header_vervolg_01.jpg

Annemieke Verberne benoemd tot directeur De Berkenschutse

 

De raad van bestuur van Kempenhaeghe is verheugd te kunnen melden dat mevrouw Annemieke Verberne per 16 september 2024 is benoemd tot directeur van onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse.

 

Annemieke Verberne opvolger Marije Hertroijs

 

Annemieke Verberne werkt momenteel als directeur van De Groote Aard, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Eersel. Met de benoeming van mw. Verberne zal De Berkenschutse tijdelijk een tweekoppige directie kennen. Vanaf de pensionering van de huidige directeur mw. Marije Hertroijs, in mei 2025, zal mw. Verberne alle directietaken op zich nemen.

 

Toekomstbestendige school

 

Bestuurder Erwin van Geenen: “Annemieke Verberne is een mensgerichte, gedreven directeur met een ruime ervaring in het (speciaal) onderwijs. Ze heeft bovendien een brede en strategische oriëntatie. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe directeur zal voortbouwen op hetgeen Marije Hertroijs heeft neergezet. We zien in Annemieke een waardige opvolger die intern en extern een belangrijke bijdrage zal leveren aan de doorontwikkeling en de verbinding van De Berkenschutse en Kempenhaeghe. Daarmee zal De Berkenschutse een toekomstbestendige school en een vooruitstrevend onderwijsexpertisecentrum blijven met een bovenregionale functie in de Brainportregio.” 

 

Annemieke Verberne