header_vervolg_01.jpg

Samenwerkings-overeenkomst (ver)nieuwbouw

Paul Verhoeven, burgemeester van Heeze-Leende en bestuursvoorzitter Kempenhaeghe Anouk Vermeer, tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst over de (ver)nieuwbouw van onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse om leerlingen een passende leeromgeving voor de toekomst te bieden. In deze overeenkomst is vastgelegd dat het komende jaar wordt gebruikt om verder vorm te geven hoe een hybride variant voor (ver)nieuwbouw van deze bijzondere school voor ruim 650 leerlingen eruit komt te zien. De start van de bouw zal in 2024 plaatsvinden. In de tussentijd wordt gewerkt aan de voorbereidende plannen tot aan de ‘eerste schep’.

Berkenschutse juni 2020 FHP0126

 

Hybride’ (ver)nieuwbouw

Burgemeester Verhoeven: “Vanwege de noodzaak om tot nieuwbouw over te gaan is gezamenlijk de keuze gemaakt voor een ‘hybride’ variant van nieuwbouw en renovatie. Vanuit de ambitie en onderwijskundige wensen van de school in relatie tot het beschikbare budget is deze keuze gemaakt.” Dat betekent onder andere dat tijdelijke huisvesting wordt weggehaald en hier vervangende nieuwbouw voor in de plaats komt en de gebouwen deels worden gerenoveerd. Dat ontwikkeltraject wordt nu gezamenlijk doorlopen, waarbij zowel gemeente(raad) als inhoudsdeskundigen vanuit het onderwijs betrokken worden. Als architect voor het ontwerp is Architecten EN|EN uit Eindhoven geselecteerd.

 

Onderwijs van de toekomst

Als onderwijsexpertisecentrum richt De Berkenschutse zich op meer verbinding tussen verschillende groepen en afdelingen. De Berkenschutse gaat meer gebruik maken van multifunctionele ruimtes, meer transparantie en flexibiliteit. Ook groen en natuur in relatie tot ‘bewegend’ leren krijgen meer de aandacht. Anouk Vermeer: “Met efficiënt ruimtegebruik verwachten we de toekomstvisie in te kunnen passen in de voorliggende bouwplannen. We verwachten hiermee een prettige en eigentijdse leeromgeving te kunnen bieden. Met breinvriendelijk onderwijs bereiden we de grote groep kwetsbare leerlingen met onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, voor op de best mogelijke toekomst.”